شرکت راهیابان فردا

01

چشم انداز

تجربه بهترین خدمات شهری با تکیه بر کار گروهی ، وفاداری، چابکی و بهره وری

شرکت راهیابان فردا طی ۱۹ سال عمر خود همچون یک سازمان یـکپارچه عمل نموده است، سازمان یکپارچه در جامعه ادغام می گردد و مانند یک موجود زنده مراحل مختلف حیات اعم از تولد، کـودکی، بلوغ و جوانی را طی می کند و در صورت عدم رعایت مسـئولیت های اجتماعی به کهنسـالی و پیری وارد خواهد شد. اکنون شرکت راهیابان فردا را نسل جدیدی از مدیران خلاق که در سازمان پرورش پیدا کرده اند هدایت میکنند و مدیران نسل قبل پشتوانه های فکری و معنوی سـازمان برای همیشه باقی خواهند ماند و فرزندان شرکت هر کدام در گوشه ای جهت یاری جامعه گام بر میدارند. امروز یکی از این فرزندان، بنام شرکت آرا روش اَشا با تولید راهکارهای نرم افزاری در کلاس جهانی و هوشمند سـازی سـازمانی گامـهای مثبتی جهت حفظ منابع مـادی و معنوی کشور عزیزمان ایران برداشته است.

مسئولیت پذیری

پاسخگویی و احترام به حقوق خود و دیگران

کیفیت

عملکرد ممتاز در تمامی فعالیتها و رعایت استانداردهـای کیفی در خدمات

کارگروهی

نگرش فرآیندی در انجـام فـعـالیتـها، جلـب مشارکت و توانـمـندسازی همکــاران، ایجاد ارزش های مشترک و فرهنگ اعتماد

بهبهود مستمر

ارتقاء مداوم و سیستم ها و فرآیندها

یادگیری

حمایت از رشد فردی و حرفه ای همکاران، اشتراک و انتقال دانش و تجربیات فی مابین

نظم و انضباط

رعایت کامل نظم و انضباط، آراستگی و شکیبایی در کار
0
پروژه های فعال
0
پروژه های انجام شده
0
پرسنل
0
ماشین آلات

02

پروژه ها

مشاهده همه پروژه ها

03

تیم ما

مدیریت علمی در تمامی ابعاد، استفــاده از فـنــاوری هـــــای روز، خلـاقیت و نوآوری و تعامل کامل با کارفرمایان در کنار کارکنــان متعــهـد و پرانـگــیـزه، ویــژگی کلیــدی راهــیابان فـردا می بــاشد که حفـظ و تــوسـعه این مخـتصات و رشد و بالندگی مادی فکری و فرهنگی کارکنان به عنوان ارزنـده ترین ســرمایــه هــای شرکت در سرلوحه فعالیتهای ما می باشد.

توان مالی 98%
توان ماشین آلات 95%
وفاداری نیروها به سازمان 80%
کارگروهی 100%
مروج ارزش های کلیدی در سطح فعالیتـهای خود اسـت و درجـهــت تحـقـق کامل این ارزش ها در عملکرد خود حرکت میکند.
راهیابان فردا
رامین عظیمی رئیس هیئت مدیره
علیرضا هوشمندی عضو هیئت مدیره
مهری شهبازی نایب رئیس هیئت مدیره
امیر حیدری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مجید عالیوندی معاونت اجرایی و عضو هیئت مدیره
محمدرضا احمدی رئیس واحد تحقیق و توسعه
وجیهه فرخ پور مدیر واحد حسابداری
مصطفی کوره پز مدیر واحد اداری
علیرضا فاضلیان مدیر واحد موتوری
فهیمه کوچکی مدیر واحد بورس
ندا نیکبخت مدیر واحد HSE
حسین رزاقی رئیس دفتر مدیریت

04

اخبار جدید

روز زن

تقدیر و تشکر از پرسنل خانم شرکت راهیابان فردا توسط رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و معاونت اجرائی در روز زن 97/12/07

بیست و دومین گردهمایی

بیست و دومین گردهمایی مدیران شرکت راهیابان فردا در خصوص موارد زیر با توضیحات مدیرعامل و معاونت اجرائی و رئیس واحد تحقیق و توسعه و مدیر واحد اداری برگزار گردید :- توضیحات در خصوص پیوستن شرکت به بورس و اهمیت

مراسم ۲۲ بهمن سال ۹۶

حضور کارکنان و عوامل اجرایی در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن

زمین پاک سال ۹۶

برگزاری جشن و مسابقه توسط شرکت راهیابان فردا در روز جهانی زمین پاک، در منطقه 15 اصفهان و بازدید رئیس خدمات شهری استان اصفهان

05

تماس با ما