بستن

علیرضا فاضلیان

مدیر واحد موتوری

میزان تحصیلات : کارشناس برق الکترونیک

سن : ۲۷ سال

سابقه فعالیت در راهیابان فردا : ۵ سال

error: Content is protected !!