Close
بستن

امیر حیدری

امیر حیدری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ارتباط با ایشان: modiramel@rahyaban.com

میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری مالی

سن : ۳۹ سال

سابقه فعالیت در راهیابان فردا : ۱۶ سال

شرکت کشت ابزار کار مبارکه از سال ۸۰ تا ۸۳
مسئول خط مونتاژ گروه چاپر سازی
مسئول صندوق رفاه تعاونی مصرف و فروش ضایعات شرکت کشت ابزار کار مبارکه به مدت ۳ سال
سوابق در شرکت راهیابان فردا از سال ۸۳ :
مسئول واحد آموزش و مدیریت پسماند پروژه ها
سوابق اجرایی در پروژه های مناطق چهار و یک اصفهان
مدیر اجرایی پروژه منطقه یک شیراز
مدیر اجرایی پروژه تفکیک از مبداء مناطق ۹ گانه کلان شهر شیراز
معاون اجرایی شرکت راهیابان فردا
معاون هماهنگی و پشتیبانی، امور مالی، مدیریت خرید، مدیریت ناوگان حمل ونقل
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره راهیابان فردا از سال ۹۳ تاکنون

error: Content is protected !!