بستن

امیر حیدری

امیر حیدری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری مالی

سن : ۳۹ سال

سابقه فعالیت : ۱۰ سال

error: Content is protected !!