Close
بستن

مراسم عمومی

از ((نارنجی پوشان، سفیران پاکیزگی)) و مدیر عامل شرکت راهیابان فردا توسط شهرداری شیراز تجلیل شد

حیدر اسکندرپور شهردار شیراز در آیین تجلیل از «نارنجی پوشان، سفیران پاکیزگی» و سه هزار پاکبان شیراز که با حضور اعضای شورای شهر، مدیران استانی، ادامه مطالب
error: Content is protected !!