Close
بستن

زمین پاک

زمین پاک سال ۹۶

برگزاری جشن و مسابقه توسط شرکت راهیابان فردا در روز جهانی زمین پاک، در منطقه ۱۵ اصفهان و بازدید رئیس خدمات شهری استان اصفهان

error: Content is protected !!