مدیر عامل کارخانه کود آلی گیلان گفت: 13 هکتار از جنگل‌های سراوان درگیر زباله است و در رشت روزانه هفتصد تن زباله تولید می‌شود. ‌‌‌آرش ادامه مطالب