راهیابان فردا برای اولین بار در بهارستان

  1. Home
  2. پروژه ها
  3. راهیابان فردا برای اولین بار در بهارستان
expand_more

شرکت راهیابان فردا در خرداد ماه سال جاری برنده مناقصه ناحیه 2 شهر بهارستان به مدت دو سال گردید و توانست برای اولین بار در شهر بهارستان اصفهان مشغول فعالیت با نیروهای متعهد و متخصص خود شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu