شهر بهارستان اولین شهر بنا شده توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر اصفهان در مسیر جاده اصفهان – شیراز قرار گرفته است.
این شهر از شمال به روستای کیچی قلعه شور و کبوترآباد و از جنوب به رشته کوه های کم ارتفاع لاشتر یا میان کوه محدود است. این شهر از سمت شرق به بیابان های بخش جرقویه و ازغرب به جاده اصفهان – شیراز ختم می شود. شهر بهارستان با ارتفاع ۱۵۷۰ متر از سطح دریا در عرض جغرافیایی ۳۲-۲۷ و طول جغرافیایی ۵۱-۴۰ واقع شده است.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”2734,2733,2732,2731,2730,2729,2728,2727,2735,2736,2737,2738,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750,2751,2752,2753,2755,2756,2757,2758,2759,2760″]
شهر فسا
منطقه 9 اصفهان
Menu