این شهرستان در شمال و شمال شرقی استان فارس واقع شده است و شامل شهرهای اباده، بهمن و صغاد میباشد. از مهمترین جاذبه های طبیعی آن منطقه شكار ممنوع بصیران است. مهمترین آثار و اماكن تاریخی و مذهبی شهرستان آباده قلعه ایزد خواست، مزار پیر حمزه سبز پوش و عمارت امید سالار می باشد.آباده به لحاظ داشتن صنایع دستی در فارس و ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.منبت كاری در آباده از هنرهای قدیمی به شمار میرود. هم اینك قالی آباده در بازار اروپا علاقمندان زیادی دارد.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”24119,24120,24121″]
منطقه هفت کرج
منطقه یازده شیراز
Menu