تقدیر و تشکر پایگاه خبری تحلیلی صدای بهبهان

  1. Home
  2. حسن انجام کار
  3. تقدیر و تشکر پایگاه خبری تحلیلی صدای بهبهان

با عنایت به عملکرد مطلوب شرکت خدماتی راهیابان فردا در اجرای پروژه تنظیف و رفت و روب و حمل زباله شهر بهبهان این پایگاه خبری با انتشار مطلبی در وب سایت خود با اشاره به توانمندی و تسلط این شرکت در امور خدماتی رضایت خود و پاکبانان را از عملکرد شرکت راهیابان فردا را اعلام داشته است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu