نمایشگاه بازیافت

  1. Home
  2. نمایشگاه
  3. نمایشگاه بازیافت
expand_more

برگزاری نمایشگاه بازیافت توسط شرکت راهیابان فردا در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان، بازدید مدیر عامل و معاونت اجرایی محترم از این نمایشگاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu