20 سالگی راهیابان فردا در بهارستان

  1. Home
  2. تولد 20 سالگی
  3. 20 سالگی راهیابان فردا در بهارستان
expand_more

برپایی جشن 20 سالگی شرکت راهیابان فردا در پروژه ناحیه 2 بهارستان اصفهان که در این جشن امور شهر محترم جناب آقای حمیدرضا اسکندری، مدیر پروژه محترم جناب آقای رضا خودسیانی، دفتر دار جناب آقای رضا قربانی، سرکارگران عزیز و پاکبانان محترم این منطقه حضور داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu