زمین پاک سال 97

  1. Home
  2. زمین پاک
  3. زمین پاک سال 97
expand_more

برگزاری نمایشگاه و ورک شاپ در روز جهانی زمین پاک، با حضور رئیس خدمات شهری و امور شهر منطقه 1 اصفهان در پل آذر، به نفرات اول که بیشترین ته سیگار را جمع آوری کرده بودند هدایایی اهدا شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu