راهیابان فردا 20 ساله شد

  1. Home
  2. تولد 20 سالگی
  3. راهیابان فردا 20 ساله شد
expand_more

20 سال رضایت و لبخند، حاصل تعهدمان به یکدیگر
شرکت راهیابان فردا در تاریخ 1398/09/27 تولد 20 سالگی خود را در 8 پروژه فعال: خدمات شهری مناطق 1 و 9 اصفهان، ناحیه 2 بهارستان، آباده، منطقه 11 شیراز، شهر بهبهان، شهر اندیمشک، شهر صفائیه یزد به طور هم زمان جشن گرفت.
در دفترمرکزی این شرکت در اصفهان، باحضور رئیس هیئت مدیره جناب آقای رامین عظیمی، مدیر عامل محترم جناب آقای امیر حیدری و پرسنل این شرکت این تولد نیز گرفته شد و از همه پرسنل دفترمرکزی توسط مدیر عامل تقدیر و تشکر و هدایایی به رسم یادبود تقدیم گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu