تقدیر و تشکر سال 97

  1. Home
  2. عید نوروز
  3. تقدیر و تشکر سال 97
expand_more

تقدیر و تشکر رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و معاونت اجرایی از پرسنل دفتر مرکزی و اهدا هدایایی به پاس زحمات یکسال گذشته در روز پایانی سال 1397

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu