بیست و سومین همایش مدیران

  1. Home
  2. همایش
  3. بیست و سومین همایش مدیران
expand_more

بیست و سومین همایش مدیران شرکت راهیابان فردا با حضور تمامی مدیران دفترمرکزی، مدیران پروژه ها و دفترداران در تاریخ 98/10/17 در سالن جلسات مجتمع فرهنگی و مطبوعاتی اصفهان برگزار گردید.
در این جلسه مدیرعامل محترم جناب آقای حیدری، معاونت اجرائی جناب آقای مجید عالیوندی، رئیس هیئت مدیره جناب آقای رامین عظیمی، رئیس واحد تحقیق و توسعه جناب آقای محمدرضا احمدی، مشاور شرکت جناب آقای احسان خیام باشی، سرکار خانم الهام روزبهانی مسئول بهداشت منطقه 1 اصفهان و جناب آقای آرش عظیمی سخرانی انجام دادند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu