برگزاری جلسه آموزش سرکارگران

  1. Home
  2. پروژه ها
  3. برگزاری جلسه آموزش سرکارگران
expand_more

برگزاری جلسه آموزشی برای سرکارگران عزیز منطقه 1 و 9 اصفهان با حضور معاونت محترم اجرایی که در تاریخ 98/06/07 در محل دفترمرکزی شرکت برگزار گردید،
به موضوعاتی چون :
شرح وظافت سرکارگران
نحوه آموزش به کارگران
مدیریت شیفت و پست بندی
و… پرداخته شد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu