بارگیری دپوهای برگ از سطح معابر

  1. Home
  2. پاییز
  3. بارگیری دپوهای برگ از سطح معابر
expand_more

با شروع  فصل برگ ریزان و پوشیده شدن معابر  از برگ های خزان یافته  عمده فعالیت این شرکت در راستای جمع آوری و حمل برگ ها به جهت جلوگیری از گرفتگی جوی ها و کانال های آب و همچنین خطر آتش سوزی آنها  به صورت تمام وقت با تمامی ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی به جمع آوری برگ ها و حمل به سیلوهای برگ جهت تبدیل به خاکبرگ اقدام می نماید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu