آموزش چهره به چهره به پاکبانان

  1. Home
  2. پروژه ها
  3. آموزش چهره به چهره به پاکبانان
expand_more

آموزش چهره به چهره توسط مسئول آموزش پروژه اندیمشک شرکت راهیابان فردا به پاکبانان عزیز و زحمت کش این شرکت درباره استفاده صحیح از ماسک و دستکش و آموزش موارد بهداشتی و کمک های اولیه به مصدومان.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu