بستن

ندا نیکبخت

ندا نیکبخت

مدیر واحد HSE

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی HSE

سن : 23 سال

سابقه فعالیت : 3 سال