بستن

علیرضا فاضلیان

مدیر واحد پشتیبانی

میزان تحصیلات : فوق دیپلم

سن : 26 سال

سابقه فعالیت : 4 سال