بستن

رامین عظیمی

رامین عظیمی

رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

سن : 46 سال

سابقه فعالیت : 15 سال