بستن

حسین رزاقی

حسین رزاقی

رئیس دفتر مدیریت

میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری

سن : 30 سال

سابقه فعالیت : 2 سال