بستن

امیر حیدری

امیر حیدری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری مالی

سن : 39 سال

سابقه فعالیت : 10 سال