بستن

زمین پاک

زمین پاک سال 96

برگزاری جشن و مسابقه توسط شرکت راهیابان فردا در روز جهانی زمین پاک، در منطقه 15 اصفهان و بازدید رئیس خدمات شهری استان اصفهان